Philips HR2021 400 W Blender - manualzilla.com- nguồn cung cấp vải lanh alat alat ,-- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau pengarahan mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggungjawab bagi keselamatan mereka.