PAWANG: Tagalog to English: Dictionary Online- wawang katol có an toàn hay không ,Nov 11, 2017·pawang. all, everyone. pawà purely, entirely. pawang mga dayuhan all foreigners. Siya ay may pitong anak, pawang mga lalaki. She has seven children, all boys.PAWANG: Tagalog to English: Dictionary OnlineNov 11, 2017·pawang. all, everyone. pawà purely, entirely. pawang mga dayuhan all foreigners. Siya ay may pitong anak, pawang mga lalaki. She has seven children, all boys.PAWANG: Tagalog to English: Dictionary Online

Nov 11, 2017·pawang. all, everyone. pawà purely, entirely. pawang mga dayuhan all foreigners. Siya ay may pitong anak, pawang mga lalaki. She has seven children, all boys.

Contact the supplier